Sekrety Watykanu – tajemnice fatimskie

Tajemnice fatimskie do dnia dzisiejszego budzą sporo emocji. Mimo, iż mija już 100 lat od objawień w Fatimie. Może najwyższy czas przypomnieć sobie o tajemnicach przekazanych ludzkości…

Źródło: depositphotos.com

13 maja 1917 roku trójce dzieci objawiła się Matka Boska. Następnie ukazywała się ona małym pasterzom jeszcze kilkakrotnie , aż do 13 października 1917 roku.  W trakcie tych „spotkań”dzieci miały poznać tzw. tajemnice fatimske, które do dnia dzisiejszego są tematem wielu dyskusji.

Kościół zapoznał się z treścią każdej z trzech tajemnic i uznał ich prawdziwość. Pierwsza z tajemnic mówiła o wizji piekła, które miało znajdować się pod ziemią. Przedstawiała ona wizję męki, jaka spotka tych którzy tam trafią. Druga dotyczyła zapowiedzi II wojny światowej oraz nawrócenia się jednego z państw – Rosji.

Tajemnica fatimska numer trzy

Największe kontrowersję dotyczą trzeciej z tajemnic.W 1944 została ona spisana, naklejono jednak na niej napis „1960”. Gdy w 1959 roku zapoznał się z nią papież Jan XXIII postanowił odesłać ją z powrotem do archiwum. Uznał wówczas jej treść za zbyt niebezpieczną. Kolejny z papieży podjął taką samą decyzję. Jan Paweł II przeczytał ją w 1981 roku, wywarła ona na nim ogromne wrażenie. Zorientował się on bowiem,że dotyczyła ona jego osoby.

Przepowiednia mówiła o papieżu,który ginie od broni palnej. Sam Jan Paweł II cudem uniknął śmierci w zamachu, który przeprowadzał na jego życie Ali Agca. Papież swoje ocalenie przypisał Maryi.Treść tej tajemnicy ujawniono dopiero w 2000 roku.

Czy świat poznał całą prawdę?

Dziś popularna jest jednak hipoteza, że treść trzeciej tajemnicy fatimskiej nie została w całości ujawniona. Coraz częściej mówi się o czwartej tajemnicy fatimskiej, która może być częścią trzeciego objawienia. Wierni uważają, że treść ostatniego objawienia może dotyczyć przyszłości,a szczególnie tego z czym zostanie skonfrontowany świat. Wielu sądziło, że znajdzie się tam wizja apokalipsy.

Pojawiają się opinię wskazujące na to, że do poznania prawdy o objawieniach fatimskich jest jeszcze daleko.  Treść trzeciej z tajemnic miała być dla wiernych wstrząsająca, a okazała się ona jedynie intrygująca. Zadziwia jednak fakt, dlaczego Jan Paweł II zdecydował się ujawnić jej treść dopiero 19 lat po zamachu, a nie zaraz po nim?

Jeden z obserwatorów watykańskich – Marco Tosatti uważa, że istnieje również czwarta tajemnica,która jest w dalszym ciągu ukrywana przed katolikami. Sądzi on, że Watykan nie chce niepokoić wiernych. Prawda na temat ostatniej z tajemnic jest tak silne strzeżona,ponieważ prawdopodobnie zawiera informację o upadku Kościoła oraz o nadchodzącej zagładzie.

Czy faktycznie ostatnia z tajemnic zawiera rzeczy,o których Kościół nie chce mówić? Czy rzeczywiście nie zostaliśmy zapoznani z treścią wszystkich tajemnic? Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła sprawa objawień fatimskich została zamknięta.